Poznatky a informace z monitoringu nouzového kanálu č. 9 ve Slaném

 

Provoz monitoringu byl zahájen dne dne 22.dubna 2002. Do dnešního dne nebyla pomocí monitoringu zjištěna žádná mimořádná událost. V případě jejího zjištění zde bude uveden její popis, včetně způsobu pomoci.