Co je CB pásmo?

Název pásma CB vychází z anglického Citizen Band (česky: občanské pásmo). Tímto termínem je označováno pásmo o vlnové délce 11 m ( v okolí kmitočtu 27 MHz ). Vysílání na CB dává možnost radiového spojení každému zájemci. Dnes k tomuto již nejsou třeba žádné zkoušky, registrace a platby poplatků, provoz je upraven tzv. Generální licencí, ovšem pouze pro stanice homologované. Celosvětový odhad uživatelů CB se pohybuje mezi 50 až 60 miliony uživatelů, u nás se počet uživatelů pohybuje v řádu několika desetitisíců. Počátek CB provozu je datován do období 50. let v USA a to jako média k informovanosti občanů, výuce dětí apod, skutečný rozmach CB však nastal v průběhu energetické krize na počátku 70.let, v souvislosti s postupným omezováním rychlosti na silnicích v USA. Řidiči kamionů, kteří byli placeni podle počtu ujetých kilometrů se vybavili vysílačkami, aby se mohli vzájemně informovat o policejních kontrolách. Později se ukázalo, že stanice má i mnoho jiných výhod (přivolání pomoci při nehodách, rezervace pokoje v motelu apod.).